begin en einde van de activiteiten / voor- en naschoolse opvang / studie / schoolrestaurant / leerlingenvervoer / boerderijklassen, zeeklassen, bosklassen / lichamelijke opvoeding - zwemmen / spelotheek / mededelingen / voor- en achternaam / verloren voorwerpen / fruitproject Tutti Frutti / het schoolreglement / verjaardag vieren / betalingen /school en verzekering

 

1. Begin en einde van de activiteiten

  Kleuters Lagere
voormiddag 08.40 tot 12.15  08.40 tot 12.15
namiddag 13.30 tot 15.30  13.30 tot 15.30
woensdag 08.40 tot 12.15  08.40 tot 12.15

2. Voor- en naschoolse opvang

Alle schooldagen 's morgens van 7.00 tot 8.25 en 's avonds tot 18u00!
Ook op woensdag tot 18u00!

Onze voor- en naschoolse opvang is gelegen in onze eigen gebouwen.

Kostprijs: 0,92 euro per begonnen half uur.
Wanneer de school eindigt te 15u30 dan wordt er pas aangerekend vanaf 16u00.
Op woensdagmiddag wordt er aangerekend vanaf 12u30.
Elke begonnen periode wordt als een volledige periode beschouwd.
Kinderen die niet direct na schooltijd worden afgehaald, gaan automatisch naar onze eigen voor- en naschoolse opvang.

 

3. Studie
Op maandag, dinsdag en donderdag van 15u40 tot 16u10 bij Juf Kirsten.
Kostprijs: 0,92 euro per studie.
Indien er gebruik wordt gemaakt van de studie (lagere afdeling), gelieve de groepsleerkracht te verwittigen via de klasagenda.

 

4. Schoolrestaurant     (Open vanaf de eerste schooldag!)

Warm middagmaal (Soep & Hoofdschotel & Dessert)
Kleuters: 4 euro
Lagere: 5 euro
Volwassenen: 6 euro

Enkel soep: 0,80 euro

Kraantjeswater steeds verkrijgbaar. - gratis

 

5. Leerlingenvervoer
Vanaf 1 september 2012 is het gemeenschappelijk leerlingenvervoer voor alle Opwijkse basisscholen stop gezet.
De bussen rijden enkel en alleen nog voor de leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs.

 

6. Boerderijklassen / Bosklassen / Zeeklassen - spaarsysteem

Boerderijklassen - jaarlijks voor groep 2
Bos- en zeeklassen - tweejaarlijks voor groep 3, 4, 5 en 6

Maandelijks wordt een bedrag van 10 euro gefactureerd.
Zo spaart u automatisch voor deelname aan onze geïntegreerde werkperiode.
Indien u hiertegen bezwaar heeft, kan u uiteraard dit spaarsysteem schriftelijk annuleren voor uw kind.
Vraag ook even na bij uw mutualiteit voor een eventuele tussenkomst.

 

7. Lichamelijke Opvoeding / Zwemmen

2 uur LO per week voor elke klasgroep (kleuters en lagere)
Zwemmen in groep 2 gratis

De zwemlessen gaan door te Lebbeke in het gemeentelijk zwembad.
Eventuele kostprijs gebruik zwemgerief: 2,50 euro
Elke klasgroep vanaf kleutergroep 3 gaat minstens tweemaal per jaar zwemmen.
Kostprijs: 6 euro per zwembeurt (vervoer + toegangsprijs)

 

8. Spelotheek

Om het sociaal aspect tijdens de speeltijden te stimuleren tussen de kinderen onderling; vragen wij om geen elektronisch speelgoed mee te brengen naar school.
Onze spelotheek op school waar de kinderen speelgoed gratis kunnen ontlenen is dagelijks geopend.
Wij beschikken zowel over spelmateriaal voor binnen als voor buiten.

 

9. Mededelingen

Kleuters: Gelieve dagelijks het kleuterdagboek na te kijken en te handtekenen. Vergeet ook niet je mailbox dagelijks in te kijken!
Lagere: Gelieve dagelijks de agenda na te kijken en te handtekenen. Vergeet ook niet je mailbox dagelijks in te kijken!

 

10. Voornaam Achternaam

Gelieve in de kledij, boekentas,... steeds de voornaam en naam van uw kind aan te brengen.
Brooddozen en drinkbekers kan je gratis laten graveren op het secretariaat.

 

11. Verloren voorwerpen

Hiervoor kan je steeds terecht op ons secretariaat.
Alle gevonden voorwerpen liggen in de kasten van onze spelotheek.
De verloren voorwerpen / kledij worden tijdens elke ouderavond uitgestald op de tafels in ons schoolrestaurant.
Voorwerpen & kledij die niet worden opgehaald bezorgen wij aan de kringwinkel.

 

12. Fruitproject Tutti Frutti

Maandag = Fruitdag op onze school!
Je kan voor een vast, jaarlijks bedrag aansluiten op het fruitproject van onze school.
Wij zorgen dan in samenwerking met enkele schilouders dat onze kinderen elke maandagvoormiddag een vers stuk fruit krijgen.
De leerlingen van groep 6 gaan dit fruit zelf aankopen op de markt op vrijdagvoormiddag.

Vraag na bij uw mutualiteit voor een eventuele financiële tussenkomst!

 

13. Het schoolreglement

Het schoolreglement wordt bij de inschrijving en bij wijziging(en) meegegeven. Gelieve het grondig te lezen en te handtekenen voor akkoord.
Het schoolreglement kan je ook steeds digitaal terug vinden op onze schoolwebsite.

 

14. Verjaardag vieren

Jarig zijn, betekent feest vieren! Het is een traditie dat de jarige iets mee brengt, toch willen wij u vragen hierin niet te overdrijven. Het vieren staat bij ons centraal.
Een cake en/of drankje om te vieren in de klas is perfect. Wij maken er tijd voor!
Wil je toch iets aankopen, koop dan eventueel een geschenk voor de klasgroep.
Hier kunnen alle kinderen van de groep mee spelen. Vraag de juf eventueel om een goede tip.

In onze kleuterafdeling kan je zelf een huishoudelijke activiteit komen leiden.
bv. Pannenkoeken bakken ter gelegenheid van de jarige.
Vraag meer info aan de kleuterjuf!

 

15. Betalingen

Om de geldstroom binnen de school te beperken worden alle kosten (maaltijden, drankjes, uitstappen, zwemmen,...) op het einde van de maand gefactureerd. U kan dan via een overschrijving dit bedrag betalen.
Wanneer er contant dient te worden betaald, dan wordt dit steeds uitdrukkelijk vermeld.

 

16. School en verzekering

De school heeft een verzekering afgesloten voor alle leerlingen betreffende schoolongevallen en ongevallen op weg van en naar de school.

 

Mocht er u nog iets niet duidelijk zijn, neem dan gerust contact op met ons.
Wij zullen u met alle plezier verdere informatie verstrekken.