Reeds vanaf het schooljaar 2007-2008 hebben we een ernstig plaatsgebrek in onze school.
Om de inschrijvingen op een eerlijke en correcte wijze te laten verlopen hebben zowel de Vlaamse Regering (op Vlaams niveau) als onze eigen Raad Van Bestuur (op lokaal niveau) enkele maatregelen uitgevaardigd en bekrachtigd. Deze werkwijze wordt dan ook door ons nauwgezet opgevolgd.

Inschrijvingsdata voor het schooljaar 2019-2020   (geboortejaar 2017)
01/09/2018 - 9u00: Start voorrangsperiode voor broers en zussen.

17/09/2018 - 9u00: Start voorrangsperiode personeelsleden
01/03/2019: Start inschrijvingen schooljaar 2019-2020 - geboortejaar 2017 te 8u00 voor externen

Opgelet! alle instappertjes van het vermelde geboortejaar mogen reeds ingeschreven worden, ook al start uw kindje pas op 1/9 van het daaropvolgende schooljaar!
Wij reserveren dan alvast zijn/haar plaatsje in het daaropvolgende schooljaar.

 

Ken je onze school niet of wil je alles en iedereen eens aan het werk zien? Kom dan gerust eens langs tijdens één van onze maandelijkse openschooldagen.
Meer info en data kan je terug vinden op onze webpagina "Openschooldagen".

 

Wens je jouw kindje reeds aan te melden voor de eerstvolgende inschrijvingsperiode, dan kan je dit doen via onze webpagina "Aanmeldingsregister".
Opgelet! Het aanmeldingsregister invullen is vrijblijvend en dus louter informatief!!! Dit betekent niet automatisch dat jouw kindje is ingeschreven in onze school!
Enkel het inschrijvingsregister invullen geldt als effectieve inschrijving. Meer info ook op onze webpagina "Aanmeldingsregister".

 

En... wanneer de klasgroep volzet is... Wat dan?
Ook dan dien je ons inschrijvingsregister in te vullen, maar dan krijg je jammer genoeg wel een attest van weigering mee naar huis.
Wanneer er een plaatsje vrij komt in de desbetreffende klasgroep, dan wordt er met jou contact opgenomen om even te polsen of er nog interesse is om in te schrijven.
De volgorde van weigeringen wordt steeds door ons gerespecteerd bij inschrijvingen.
Opgelet een weigering geldt enkel voor één schooljaar! Wens je het daaropvolgende schooljaar opnieuw een kans te maken op inschrijving, dan dien je een nieuwe registerinschrijving te maken op onze school voor het desbetreffende schooljaar!

 

En wanneer mag ons kind dan effectief starten?
A. Bij schoolverandering kan dit elke dag, het gehele jaar door.
Wij geven de schoolwijziging automatisch door aan de "vroegere" school van de leerling.

B. Voor startende kleutertjes zijn er zeven instapdagen voorzien tijdens het schooljaar.
Meer informatie kan u terug vinden op onze webpagina "Instapdagen".

 

Wanneer kunnen we inschrijven?
A. Voor instappertjes in de kleuterafdeling (2,5 jaar) kan dit enkel en alleen op bovenstaande inschrijvingsdata.
B. Voor schoolveranderingen kan dit tijdens de schooldagen van 9u00 tot 15u00.
    Tijdens de grote vakantie: de eerste week van juli en na 15 augustus telkens tijdens de voormiddag of na afspraak.
    Raadpleeg onze "Activiteitenkalender" voor de correcte data!

 

Welke documenten hebben we nodig bij inschrijving?
- ISI+-kaart of Kids-ID of trouwboekje
- Rapport van het vorige schooljaar (enkel voor leerlingen van de lagere afdeling bij schoolverandering)
- De aanwezigheid van één van de ouders (of voogd) is vereist.
- Een inschrijving is pas geldig als de ouders akkoord gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.

 

Bij vragen... spring gerust even binnen!
Wij zullen je met alle plezier vrijblijvend rondleiden in onze school tijdens onze Openschooldagen!